Belangrijke richtlijnen van de Gemeente Breda:

 

 

PROTOCOL OPENSTELLING BINNENSPORTACCOMMODATIES

 
GEMEENTE BREDA  VERSIE 14 augustus 2020

 

Inleiding

Het kabinet heeft 24 juni besloten dat binnensportaccommodaties per 1 juli open mogen.

Wij zijn zeer verheugd dat de binnensportaccommodaties weer open zijn. We verwelkomen u daarom graag! Uiteraard is dit alleen mogelijk als we ons gezamenlijk aan een aantal afspraken en richtlijnen houden zodat het voor iedereen weer fijn en veilig is om te komen sporten. Graag lichten we in dit document het e.e.a. toe.

 

Dit document vormt een aanvulling op het algemene protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. De meest actuele versie van dit document vindt u op de website van NOC*NSF. Daarnaast dient dit document te ondersteuning van het sport specifieke protocol van uw sportbond.

Gepaste maatregelen

Uiteraard willen we als exploitant van de gemeentelijke binnensportaccommodaties ervoor zorgen dat alle accommodaties opengesteld kunnen worden en alle sportaanbieders hun sportmomenten kunnen invullen. Met dit protocol proberen we hier zoveel mogelijk invulling aan te geven. Onze sporthalbeheerders hebben hun uiterste best gedaan om de binnensportaccommodaties op tijd “Corona proof” te krijgen. Welke maatregelen dit zijn en hoe we dit per locatie organiseren, leest u verderop in dit document.

Continue proces

Met de stijgingen van het aantal besmettingen in de zomer, zullen we op ieder moment moeten bekijken of we nog voldoen aan de richtlijnen. We hopen natuurlijk zo veel mogelijk open te blijven! Wanneer zich veranderingen voordoen binnen de sport, worden deze gecommuniceerd via sportbeleid@breda.nl of via onze Verhuuradministratie. Wilt u zelf op de hoogte blijven? Kijk dan op sportpleinbreda.nl voor de meest actuele informatie over volg onze Social media op Facebook en twitter.

 

 

ALGEMENE MAATREGELEN

 

Het is inmiddels algemeen bekend dat kinderen en kleinere rol spoelen in de verspreiding van COVID-19 dan volwassenen. Om die reden gold de afstandseis niet voor kinderen tot 19 jaar en hoeven zij ook buiten de sportactiviteit geen 1,5 meter in acht te nemen tot elkaar. Dit gold zowel voor binnen- als buitensport.

 

Inmiddels kan voor alle sporten (inclusief contactsporten) en alle sporters de afstandseis tijdens de sportactiviteit worden losgelaten. Ook voor de binnensport. De gedacht daarachter is dat de besmettingskans afhankelijk is van de duur van het contact en bij sport sprake is van kortdurend contact. Er wordt nog wel geadviseerd om tijdens de trainingen nog steeds, zoveel als mogelijk, te trainen met minimaal 1,5 meter onderlinge afstand.

 

Voorafgaand en na afloop van de sportactiviteit moet wel weer de 1,5 meter worden gehanteerd. Dit geldt vanaf 1 juli voor alles sporters vanaf 18 jaar en ouder. Voorheen was die leeftijdsgrens 19 jaar en ouder. (update 1 augustus. Nog geen nadere informatie hierover bekend)

 

Samengevat:

 

De richtlijnen van het kabinet en RIVM zijn maatgevend:

 • Een nauwkeurige gezondheidscheck (vooraf) en reservering bij meer dan 100 bezoekers;
 • Voor personen vanaf 18 jaar, houdt buiten het sportveld 1,5 meter afstand en vermijd lichamelijk contact;
 • Goede opvolging van hygiënische maatregelen voor iedereen

 

Aanvullend op het RIVM:

 • Volg de inhoud van het generieke Sportprotocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF / VSG
 • Volg indien beschikbaar de specifiek aanvullende richtlijnen van de betreffende sportbond.

 

 

ALGEMENE RICHTLIJNEN

 

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Officiële wedstrijden zijn in onze binnensportaccommodaties per 1 september weer toegestaan. (Onder voorbehoud van actuele veranderingen) Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn ook mogelijk.
 • Blijf thuis als u de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Aangezien u tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf als u het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • Blijf thuis zolang u in thuisisolatie bent, omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;
 • Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten uw huishouden, uitzondering tijdens het uitvoeren van sportactiviteiten
 • Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat u naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was uw handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie. Douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • Vermijd het aanraken van uw gezicht en schud geen handen;
 • Kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis of door naar de horeca.