Protocol (on)gewenst gedrag

In de maatschappij in het algemeen en in de sportwereld in het bijzonder wordt veel gesproken over ongewenst gedrag, zoals agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksueel overschrijdend gedrag. VC ’t Aogje hecht aan goede omgangsvormen en een veilig sportklimaat. Daarom hebben we met elkaar een aantal gedragsregels opgesteld, niet alleen voor spelers en trainers, maar ook voor supporters en ouders. Deze gedragsregels zijn te vinden bij de algemene gedragscode op onze site.

Via deze link kunt u het document bekijken dat wij voor VC ‘t Aogje hebben opgesteld, met uitgebreide informatie over de omgangsregels, gedragscode en hoe wij omgaan met ongewenst gedrag. Hierin staan ook de contactgegevens van onze Vertrouwens Contact Persoon.

gedragsprotocol VC t Aogje

Wat jij leuk, grappig of onschuldig vindt, kan door een ander /anderen als storend, beledigend of bedreigend worden ervaren. STOP als iemand je dat vraagt, zonder commentaar te geven.