Protocol Ongewenst Gedrag / Algemene Omgangsregels

In de maatschappij in het algemeen en in de sportwereld in het bijzonder wordt veel gesproken over ongewenst gedrag , zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie cq ongewenste intimiteiten.
VC ’t Aogje hecht aan goede omgangsvormen en een veilig sportklimaat. Daarom hebben we met elkaar een aantal gedragsregels opgesteld, niet alleen voor spelers en trainers, maar ook voor supporters en ouders. We nemen incidenten die gepaard gaan met verbaal of fysiek geweld, pestgedrag of seksuele intimidatie uiterst serieus.

Via deze link kunt u het document bekijken dat wij voor VC ‘t Aogje hebben opgesteld, met meer informatie over de omgangsregels, gedragscode en wie de vertrouwenspersoon binnen onze vereniging is.

protocol-ongewenst-gedrag-2022


Wat jij leuk, grappig of onschuldig vindt, kan door een ander /anderen als
storend, beledigend of bedreigend worden ervaren. STOP als iemand je dat
vraagt, zonder commentaar te geven.